Menu
Your Cart

Všeobecné obchodné podmienky

Obsah

 1. Platnosť
 2. Objednávka, zmluva, kvantitatívne obmedzenia
 3. Ceny a náklady na dopravu
 4. dodávka
 5. Vlastnícke právo
 6. Právo na zrušenie
 7. Záruka a zodpovednosť
 8. Spôsoby platby a kupóny
 9. Ochrana dát
 10. Marketingová inteligencia a komunikácia so zákazníkmi
 11. Správca webových stránok
 12. Záverečné ustanovenia
 13. Facebook Pixel1. Platnosť

Tieto všeobecné podmienky používania (SPP) sa vzťahujú na všetky objednávky a zásielky medzi spoločnosťou Taffy Lilly Ltd., Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ (ďalej len: Taffy & Lilly) a jej zákazníkmi v internetovom obchode www.taffylilly.com.

2. Objednávanie, uzatváranie zmlúv, kvantitatívne obmedzenia

Objednať

Taffy & Lilly ponúka svojim zákazníkom široký výber výrobkov pre psov. Kliknutie na produkty alebo ich popisy poskytne zákazníkovi opis produktov, napr. množstvo alebo druh chuti produktu atď. Umiestnením produktu na požadované číslo a kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ sa produkt umiestni do virtuálneho nákupného košíka.

Kliknutím na tlačidlo „Zobraziť košík“, ktoré sa nachádza v internetovom obchode na pravej strane vyššie, sa kupujúci dostane na stránku s prehľadom a môže kedykoľvek skontrolovať, ktoré produkty sú vo virtuálnom nákupnom košíku, a v prípade potreby môže vykonať opravy.

Ak chce kupujúci dokončiť nákup, môže pokračovať v stlačení tlačidla „KONTROLA“. Registrovaní zákazníci tu môžu zadať svoje používateľské meno a heslo, aby mohli automaticky použiť uložené informácie o sebe, aby zadali objednávku. Alternatívne sa zákazník môže zaregistrovať ako nový zákazník a otvoriť si svoj účet alebo pokračovať v nákupe bez otvorenia účtu. V takom prípade musí zákazník na nasledujúcej stránke uviesť svoju adresu a fakturačné údaje.

Objednávka je dokončená kliknutím na tlačidlo „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“. Toto je záväzná ponuka.

S objednávkou výrobkov zároveň súhlasíte, že štítky produktov sú v anglickom alebo nemeckom jazyku.

Uzatvorenie zmluvy

Prezentácia sortimentu v internetovom obchode slúži ako ilustrácia a nepredstavuje záväzné ponuky na kúpu. Kupujúci predloží záväznú ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy kliknutím na tlačidlo „Dokončiť objednávku“ a proces objednávky sa dokončí. Zákazník potom automaticky dostane e-mail s potvrdením o prijatí objednávky (potvrdenie objednávky). Toto potvrdenie objednávky ešte nepredstavuje prijatie ponuky. Zmluva so spoločnosťou Taffy & Lilly nenadobudne platnosť, kým spoločnosť Taffy & Lilly neodošle objednaný produkt zákazníkovi a nepotvrdí zásielku e-mailom (potvrdenie odoslania).

Kvantitatívne obmedzenia

Ponúkané výrobky sa predávajú iba v normálnom množstve, ktoré je vhodné pre domácnosti a osoby v podnikaní.

3. Ceny a náklady na dopravu

Všetky ceny na internetovej stránke predávajúceho zahŕňajú platnú zákonnú daň z obratu. Cena nezahŕňa náklady na poštovné a balné..

Informácie o prepravných nákladoch v niektorých krajinách nájdete v časti: Informácie o preprave a náklady.

4. Dodávka

Orientačná dodacia lehota, pokiaľ nie je v ponuke uvedené inak, je 2-6 pracovných dní.

Ak sú všetky objednané produkty vypredané, spoločnosť Taffy & Lilly má právo vykonať čiastočné dodávky na svoje vlastné náklady, ak s tým zákazník súhlasí.

V prípade, že Taffy & Lilly nie je schopná dodať objednaný produkt, pretože Taffy & Lilly nedostane dodávku od svojho dodávateľa bez vlastnej viny, môže Taffy & Lilly odstúpiť od zmluvy. V tomto prípade Taffy & Lilly okamžite informuje zákazníka a ponúkne jej podobný produkt. V prípade, že podobný produkt nie je k dispozícii alebo zákazník nechce dodať tento produkt, Taffy & Lilly okamžite vráti platbu za už zaplatené výrobky bez akýchkoľvek poplatkov.

Bezcolné dodanie sa uskutočňuje v rámci EÚ. Pri odosielaní do krajín mimo EÚ, najmä do Švajčiarska a Srbska, je zákazník zodpovedný za akékoľvek clá, dane alebo iné poplatky.

Ak sú prijaté výrobky poškodené v dôsledku prepravy, zákaznícky servis spoločnosti Taffy & Lilly by mal byť o tom okamžite informovaný. Týmto spôsobom má Taffy & Lilly možnosť inzerovať reklamáciu u dopravcu alebo prepravnej poisťovne. Neposkytnutie osvedčenia o poškodení pri preprave zo strany zákazníka nemá vplyv na jeho práva vyplývajúce zo zákonnej záruky.

Pre najlepšie možné splnenie objednávok poskytne Taffy & Lilly príslušnej doručovacej službe e-mailovú adresu a prípadne telefónne číslo zákazníka. Toto sprostredkovanie je povinnou súčasťou zmluvného vzťahu so spoločnosťou Taffy & Lilly.

5. Vlastnícke právo

Tovar zostáva vo vlastníctve spoločnosti Taffy & Lilly až do úplného zaplatenia. Predtým, bez súhlasu spoločnosti Taffy & Lilly, nie je dovolené žiadne záložné právo, prevod vlastníctva, spracovanie alebo konverzia tovaru.

6. Právo na zrušenie

Spotrebiteľskí zákazníci majú 14-dňové právo na zrušenie. Spotrebiteľ je každá fyzická osoba, ktorá uzatvára právnu transakciu na konkrétny účel, ktorý nie je určený na jej obchodnú alebo nezávislú obchodnú činnosť. Uplatňujú sa nasledujúce pravidlá týkajúce sa práva na zrušenie a vylúčenie. V prípade ďalších otázok týkajúcich sa zrušenia sa zákazník môže obrátiť na naše oddelenie služieb zákazníkom

Podmienky ukončenia

Právo na zrušenie

Zákazník má právo odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní bez udania dôvodu. Výpovedná lehota sa považuje za 14 dní odo dňa, keď ste prijali alebo nechali, alebo z vašej strany, určili tretiu stranu, ktorá nie je prepravcom, v držbe.


Aby ste mohli uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte nám (Taffy Lilly doo, Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ, Slovinsko, info@taffylilly.com), s jasným vysvetlením (napr. Poštou, e-mailom), oznámiť vaše rozhodnutie o ukončení tejto dohody.

Na dodržanie výpovednej lehoty stačí zaslať výpoveď pred uplynutím práva na výpoveď.

Ukončenie

V prípade ukončenia tejto dohody vám vrátime všetky platby, ktoré sme od vás dostali, vrátane prepravných nákladov (s výnimkou dodatočných nákladov, ktoré vznikli v dôsledku toho, že ste si vybrali inú formu doručenia ako je naša štandardná štandardná dodávka), a to okamžite a najneskôr do 14 dní po prijatí vášho oznámenia o zrušení. Pokiaľ nie je výslovne dohodnuté inak, na vrátenie sa použije ten istý spôsob platby, aký sa použil v pôvodnej transakcii; za žiadnych okolností vám nevzniknú ďalšie náklady na vrátenie prostriedkov. Vrátenie peňazí môže byť odmietnuté aj dovtedy, kým nedostaneme tovar späť, alebo kým neposkytnete dôkaz, že ste tovar poslali späť, berúc do úvahy to, čo sa už urobilo.


Tovar musíte odoslať okamžite av každom prípade najneskôr do 14 dní po tom, čo ste nás informovali o ukončení tejto zmluvy alebo boli doručené:

Warehouse
(Taffy Lilly d.o.o.)
Tržaška 132, 1000 Ljubljana
Slovinsko


Lehota sa posudzuje, ak ste tovar odoslali späť pred uplynutím 14 dní.

Musíte uhradiť náklady na vrátenie tovaru.

Zodpovedáte za akúkoľvek stratu hodnoty tovaru, ktorá nastane iba v prípade, že takáto strata hodnoty je spôsobená testovaním kvality, vlastností a výkonu tovaru, ak ste nedodržali predpisy.

Vylúčenie práva na odstúpenie od zmluvy

Právo na odstúpenie od zmluvy je vylúčené z dodávky tovaru, ktorý nie je prefabrikovaný, ale ktorému dominuje individuálna voľba alebo rozhodnutie spotrebiteľa alebo ktoré bolo vyrobené na mieru k spokojnosti zákazníka, aby dodal tovar podliehajúci skaze alebo tovar s krátkou životnosťou. , ktorá z dôvodu zdravotnej starostlivosti alebo hygieny nie je vhodná na vrátenie po odstránení plomby po dodaní, ktorá sa prirodzene po dodaní zmieša s iným tovarom.

7. Záruka a zodpovednosť

Uplatňujú sa zákonné záruky.

Veterinárne liečivé dietetické potraviny sa môžu používať iba podľa odporúčaní a pod pravidelným dohľadom ošetrujúceho veterinárneho lekára. Počas kŕmenia berte svojho domáceho maznáčika pravidelne (každých 6 mesiacov), aby ste ho skontrolovali u veterinárneho lekára av prípade zhoršenia zdravia vášho zvieraťa okamžite vyhľadajte pomoc veterinárneho lekára. Taffy & Lilly nepreberá zodpovednosť za následky nesprávneho alebo nevhodného použitia veterinárnych potravinových doplnkov v súlade s predpísaným použitím.

8. Spôsoby platby a kupóny

Spôsob platby

Za produkty je možné platiť kreditnou kartou, Paypal alebo proforma faktúrou. Taffy & Lilly si vyhradzuje právo akceptovať iba konkrétny spôsob platby v jednotlivých prípadoch alebo v závislosti od spôsobu dodania vybraného zákazníkom.

Platba na dobierku

Vezmite prosím na vedomie, že dobierka môže byť vykonaná iba v hotovosti a že maximálna suma platby v hotovosti je 500 €. Varovanie: V prípade, že neuhradíte trikrát po zaplatení, systém vám už nebude môcť automaticky zvoliť platbu. metóda po ďalšej objednávke!

Platba kreditnou kartou

Pri platbe kreditnou kartou nasleduje okamžitý poplatok pri objednávaní tovaru online (akceptujeme karty MasterCard a Visa).

Hotovosť vopred

V prípade platby za tovar na zálohovej faktúre musí byť suma faktúry prevedená na uvedený bankový účet do 7 dní od prijatia potvrdenia objednávky.

Podrobnosti o bankovom prevode:

Taffy Lilly d.o.o.
Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ, Slovenia
TRR: 1010 0005 7793 565
IBAN: SI56 1010 0005 7793 565
SWIFT (BIC): BAKOSI2X

Kupóny

V prípade uplatnenia voucherov sa zohľadnia osobitné podmienky uplatniteľné na vyplatenie voucherov. minimálne množstvo objednávky, platnosť atď. Informácie o kupónoch sú uvedené. V každom prípade je možné pri jednom nákupe uplatniť iba jeden kupón. zľava na jednu objednávku. Výber hotovosti a následná fakturácia za predchádzajúce objednávky nie sú možné. Ďalší predaj nie je povolený.

Transakčné náklady

V prípade oneskorenia platby zákazníka sa k kúpnej cene pripočíta úrok z dôvodu omeškania o 5 percentuálnych bodov nad základnou úrokovou sadzbou ECB. Ak zákazník nie je konečným spotrebiteľom, úrok je spôsobený oneskorením o 8 percentuálnych bodov nad základnou sadzbou. Taffy & Lilly si vyhradzuje právo požadovať vyššiu kompenzáciu za oznámenie o omeškaní.

Účty

Zákazník súhlasí s elektronickým prijímaním faktúr. Elektronické faktúry budú zasielané na e-mailovú adresu klienta ako súbor PDF.

9. Ochrana dát

Taffy & Lilly berie ochranu údajov svojich zákazníkov veľmi vážne. K dispozícii sú ustanovenia Taffy & Lilly o ochrane údajov tu.

10. Marketingové informácie a komunikácia so zákazníkmi

Ak zákazník uzavrie zmluvu so spoločnosťou Taffy & Lilly a uvedie svoju e-mailovú adresu, má spoločnosť Taffy & Lilly právo použiť túto e-mailovú adresu zákazníka na priamu reklamu podobných výrobkov alebo služieb za predpokladu, že zákazník uvedie svoju elektronickú adresu názov tomu nebol v rozpore. Zákazník má vždy právo kedykoľvek namietať proti použitiu e-mailu (e-mailu) zaslaním správy na adresu info@taffylilly.com alebo nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára, a to bezplatne, s výnimkou nákladov na stiahnutie podľa základného sadzobníka.

11. Online obchodný manažér

Taffy Lilly d.o.o.
Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 PTUJ
Slovenia
District Court: Ptuj Court
VAT ID: SI19910282

12. Záverečné ustanovenia

V prípade, že sa ustanovenia týchto Všeobecných podmienok stanú neplatnými alebo nevynútiteľnými, zmluva zostane v platnosti do konca a bude sa uplatňovať slovinské právo. Táto voľba práva je platná iba vtedy, ak to nie je v rozpore so súčasnými právnymi ustanoveniami práva krajiny, v ktorej má spotrebiteľ bydlisko v čase jeho objednávky.

Mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov

Poskytovateľ v zmysle právnych noriem neuznáva žiadneho poskytovateľa mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov za príslušného na riešenie spotrebiteľského sporu, ktorý by spotrebiteľ mohol začať podľa zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov.

Podľa platnej legislatívy poskytovateľ zverejňuje elektronický odkaz na platformu pre online riešenie spotrebiteľských sporov (SRPS). Platforma je pre zákazníkov dostupná tu:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL

Vyššie uvedená úprava vychádza zo zákona o mimosúdnom riešení spotrebiteľských sporov, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č.524/2013 o online riešení spotrebiteľských sporov ao zmene a doplnení nariadenia (ES) č. ) nie. 2016/2004 a smernice 2009/22/ES

13. Oznámenie o použití pixelu Facebook

Taffy & Lilly používa Facebook Pixel, analytický nástroj na výkon reklamy, ktorý poskytuje sociálna sieť Facebook. Facebook Pixel vlastní spoločnosť Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, alebo, ak sa nachádzate v EÚ, Facebook Ireland Ltd., 4 námestie Grand Canal, prístav Grand Canal, Dublin 2, Írsko.

Facebook Pixel je priamo spojený so sociálnou sieťou Facebook. Pri návšteve webovej stránky Taffy & Lilly sa do vášho zariadenia uloží súbor cookie, ktorý vám pri ďalšom prihlásení do účtu Facebook umožní zobraziť relevantné reklamy. Facebook Pixel pomáha optimalizovať reklamu a umožňuje používateľom zobrazovať relevantné a potenciálne nežiaduce reklamy na Facebooku. Okrem toho môžeme pomocou Facebook Pixel určiť, koľko používateľov klikne na konkrétnu reklamu na Facebooku. To nám pomáha vyhodnotiť výkonnosť našich reklám na Facebooku na štatistické účely a prieskum trhu. Zhromaždené informácie nám neumožňujú určiť totožnosť používateľa. Viac informácií o tom, ako Facebook zhromažďuje a používa tieto informácie a ako chrániť vaše súkromie, nájdete v Pravidlách ochrany osobných údajov Facebooku. Ak nechcete, aby sa vaše informácie zhromažďovali alebo používali na zobrazovanie reklám Facebook, môžete uplatniť svoje právo na odstúpenie od Facebook Pixel. Môžete to urobiť prihlásením sa na Facebook a nasledovaním tohto odkazu. Nastavenia, ktoré vyberiete, sú nezávislé od platformy a vzťahujú sa na stolné aj mobilné zariadenia.