Menu
Your Cart

Oznámenie o ochrane osobných údajov

Taffy & Lilly rešpektuje a chráni vašu súkromie. Toto Oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti Taffy & Lilly ("Oznámenie o ochrane súkromia") vám pomáha pochopiť, prečo zbierame vaše osobné údaje, aké druhy osobných údajov zbierame, ako ich zbierame, ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame a vaše práva. Taktiež vám tento dokument vysvetľuje, ako chránime vaše údaje.

Toto Oznámenie o ochrane súkromia spoločnosti Taffy & Lilly je v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ 2016/679 ("GDPR").

Správcom údajov, ktorý je zodpovedný za vaše osobné údaje, je spoločnosť Taffy & Lilly s.r.o., Ulica Stanka Brenčiča 9, 2250 Ptuj, Slovinsko, IČO: 8455201000 (ďalej len "Taffy & Lilly").

Prečo spracovávame osobné údaje a právne základy ich zbierania

Hlavným dôvodom pre získavanie, používanie a uchovávanie vašich údajov je poskytovanie našich služieb. "Služby", "naša služba" a podobné opisy znamenajú naše obchodné vzťahy s vami/vašou organizáciou a pomáhame vám pri vašich požiadavkách, obchodných procesoch a žiadostiach.

Údaje o vašom používaní služieb spracovávame aj na účely obchodného rozvoja, informovania vás o obchodných postupoch, výrobkoch a službách prostredníctvom marketingových aktivít a zlepšenia našich služieb na základe spätnej väzby. Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj na účely súvisiace s zmluvami a zamestnaním a na splnenie právnych povinností.

Osobné údaje spracovávame na základe rôznych právnych základov, ako sú uvedené nižšie.

Plnenie zmluvy, vrátane nákupu - článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR:

 • Kedykoľvek spracúvame osobné údaje v súvislosti s zmluvou, naším právnym základom je "plnenie zmluvy", vrátane nákupu.

Súhlas - GDPR článok 6 ods. 1 písm. a):

 • Keď vám posielame novinky o našich výrobkoch, robíme tak na základe vášho súhlasu. Ak je právnym základom spracovania súhlas, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Zákonná povinnosť - GDPR článok 6 ods. 1 písm. c):

 • Ak vaše osobné údaje zdieľame s orgánmi trestného či inými štátnymi orgánmi, robíme tak z dôvodu zákonnej povinnosti.

Legitímny záujem - GDPR článok 6 ods. 1 písm. f):

 • Máme legitímny obchodný záujem na spracovaní vašich údajov, napríklad keď vám pomáhame s vašimi požiadavkami.

Špeciálne kategórie - GDPR článok 9 ods. 2 písm. a) a GDPR článok 9 ods. 2 písm. f):

 • Kedykoľvek spracúvame osobitné kategórie údajov, robíme tak na splnenie regulatívnych požiadaviek týkajúcich sa súladu.

Typy osobných údajov, ktoré spracovávame

Nižšie sú uvedené hlavné typy osobných údajov, ktoré zbiera Taffy & Lilly, ako aj hlavný účel a právny základ pre ich získavanie:

Aktivita Typy osobných údajov, ktoré zbierame (na ilustračné účely) Účel(y) Právny základ
Všeobecné obchodné operácie Meno, kontaktné údaje a ďalšie informácie potrebné na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou. V rámci všeobecných obchodných operácií spoločnosti Taffy & Lilly zbierame osobné údaje o jednotlivcoch, zákazníkoch, dodávateľoch (vrátane poskytovateľov služieb tretích strán) a ďalších zainteresovaných stranách. Vaše údaje môžeme tiež použiť na testovanie systémov. GDPR – článok 6(1)(b) GDPR – článok 6(1)(f)
Pomoc pri požiadavkách Meno, e-mailová adresa, telefónne čísla, konverzácie, ďalšie kontaktné údaje, fotografie, plány, náčrty, ktoré nám poskytnete spoločnosti Taffy & Lilly. Môžete sa rozhodnúť poskytnúť nám osobné údaje, ako sú kontaktné údaje, keď nás kontaktujete telefonicky, e-mailom, poštou alebo použitím našich digitálnych platforiem. Tieto osobné údaje nám umožňujú odpovedať na vaše požiadavky na informácie o výrobkoch Taffy & Lilly alebo reagovať na vaše dopyty. Tiež vás môžeme požiadať, aby ste po kontakte s nami vyplnili prieskum. GDPR – článok 6(1)(a) GDPR – článok 6(1)(b) GDPR – článok 6(1)(f)
Predaj (vrátane online predaja) a plnenie objednávok Meno, kontaktné údaje, údaje o platobnej a kreditnej karte atď. Na obchodovanie s vami alebo vašou organizáciou môžeme zbierať osobné údaje zákazníkov a potenciálnych zákazníkov. Vaše údaje používame na analýzu nákupných trendov prostredníctvom vašej aktivity v online obchode a histórie nákupov, aby sme vám poskytli prispôsobený zážitok pri prehliadaní. Okrem toho údaje používame na spracovanie a plnenie objednávok v online obchode, aby sme zjednodušili doručovanie objednaného tovaru a poskytli primerané zákaznícke služby, vrátane spracovania vašich vráteniek. GDPR – článok 6(1)(b) GDPR – článok 6(1)(a) GDPR – článok 6(1)(f)
Reklamné kampane Meno, kontaktné údaje atď. Realizácia rôznych reklamných kampaňí. Pred vstupom do aktivity sa zhromažďuje súhlas s podmienkami a ustanoveniami. GDPR – článok 6(1)(a) GDPR – článok 6(1)(b)
Obchodný rozvoj Osobné údaje, ktoré sa zbierajú na našich digitálnych platformách. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete, a osobné údaje zozbierané na našich digitálnych platformách budú tiež použité na zlepšenie poznania našich zákazníkov a ako základ pre komunikáciu so zákazníkmi na všetkých kontaktných bodoch, ktoré máte s spoločnosťou Taffy & Lilly. Osobné údaje sa použijú aj na vývoj našich výrobkov a služieb. GDPR – článok 6(1)(a)
Marketing Kontaktné údaje, história prehliadania, údaje o predaji a službách pre odberateľov (ako sú meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo), história nákupov, jedinečné identifikátory (ako sú ID súborov cookie alebo ID zariadení) a sledovanie histórie prehliadania na základe týchto identifikátorov atď. Treba poznamenať, že tento zoznam nie je vyčerpávajúci, pretože môžeme spracovávať akékoľvek osobné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s vašou interakciou s našou webovou stránkou, produktmi a službami. Na základe vášho súhlasu alebo oprávneného záujmu spracovávame vaše osobné údaje na účely informovania o podnikaní spoločnosti a o produktoch a službách Taffy & Lilly. Pre vyššie uvedené účely vykonávame marketingové aktivity prispôsobené vašim záujmom a profilu, napríklad:
 • na optimalizáciu a prispôsobenie obsahu a doručovania našich marketingových správ podľa vášho želania,
 • na zabezpečenie personalizovaného marketingu na základe vašich preferencií a profilu, pri spolupráci s nami na našich kanáloch aj prostredníctvom kanálov tretích strán (napr. sociálne siete, internetové vyhľadávače, internetové obchody).

Ak nechcete dostávať ďalšie informácie, môžete sa kedykoľvek jednoducho a bezplatne odhlásiť z našich marketingových správ. Inštrukcie na popis postupu prihlásenia alebo odhlásenia z našich marketingových správ sú k dispozícii kedykoľvek. Na odhlásenie sa môžete tiež kontaktovať e-mailom alebo poštou.

GDPR – článok 6(1)(a) GDPR – článok 6(1)(f)
Vaša expozícia na fotografiách, videonahrávkach, vo forme vyjadrení alebo v našich kampaňach Ak ste predtým súhlasili a poslali nám osobnú fotografiu alebo ak vašu fotografiu zachytí naša fotografka. Fotografie, vyjadrenia atď. použijeme podľa uvedeného v zmluve podpísanej vašej stranou. GDPR – článok 6(1)(b), ak fotografia a vyjadrenie sú založené na zmluve s kompenzáciou (odškodnením), upozorňujeme, že nemôžete uplatniť právo na opravu alebo výmaz fotografií. GDPR – článok 6(1)(a), ak sa fotografia a vyjadrenie spracúvajú na základe vášho súhlasu, môžete uplatniť všetky práva uvedené v oddieli 6 nižšie. GDPR – článok 6(1)(f), ak je fotografia alebo videonahrávka zachytená na internom podujatí spoločnosti Taffy & Lilly alebo podobnom a fotografie alebo videonahrávky sa zdieľajú iba interne.
Návštevníci webovej stránky, ankety pre zákazníkov a trhové prieskumy Osobné údaje z digitálnych platforiem alebo od zákazníkov v rámci ankiet. Pre zlepšenie produktov a služieb z našej ponuky môžeme zbierať osobné údaje našich návštevníkov webových stránok alebo zákazníkov, ktorí vyplnia našu anketu. Budeme vás kontaktovať so zaslanou anketou a spracujeme osobné údaje v rámci ankety prostredníctvom súhlasu alebo v rámci oprávneného záujmu. Osobné údaje získané z ankiet budú použité na marketingové účely iba s vaším súhlasom. GDPR – článok 6(1)(a) GDPR – článok 6(1)(f)
Zamestnanie a pracovné zmluvy Meno, kontaktné údaje, predchádzajúce pracovné skúsenosti, získané vzdelanie, relevantné záznamy, informácie o profesijných záujmoch atď. Keď sa osoba uchádza o pracovné miesto alebo uzatvorí s nami pracovnú zmluvu, môžeme zbierať určité údaje, ako sú meno, kontaktné údaje, údaje o predchádzajúcich pracovných skúsenostiach, získané doklady o dosiahnutom vzdelaní (diplomy, osvedčenia), relevantné záznamy a informácie o profesijných záujmoch. Tieto údaje môžeme získať priamo od osoby, od zamestnávateľského poradcu vrátane referencií a verejne dostupných zdrojov. Tieto údaje sa používajú na informovanie alebo pomoc pri rozhodovaní, či ponúkame jednotlivcovi zamestnanie alebo ho zmluvne zamestnávame. GDPR – článok 6(1)(b) GDPR – článok 6(1)(f)
Zodpovednosť voči legislatíve vrátane protikorupčných, legislatívnych požiadaviek pre klokana a overovanie sankcií Všetky typy osobných údajov. Osobné údaje môžeme zbierať v súlade so zákonom, rozhodnutím súdu alebo orgánu a/alebo poskytnúť informácie príslušným verejným orgánom, ako to vyžaduje alebo umožňuje zákon. GDPR – článok 6(1)(c) GDPR – článok 6(1)(f) GDPR – článok 9(2)(a) GDPR – článok 9(2)(f)

Ako zbierame vaše osobné údaje

Priamo od vás

Väčšinou sú osobné údaje získané priamo od vás alebo vytvorené ako súčasť využívania našich služieb, produktov a kanálov. Zbierame tie osobné údaje, ktoré nám poskytnete pri žiadosti o produkty, služby alebo informácie, registrácii u nás, účasti na verejných fórach alebo pri iných aktivitách na našich digitálnych platformách, odpovedi na naše prieskumy alebo inakým spôsobom komunikácie s nami. Údaje zbierame rôznymi technológiami, napríklad súbormi cookies. Pre viac informácií si prečítajte našu Smernicu o cookies.

Od našich obchodných partnerov

V niektorých prípadoch môžeme vaše osobné údaje zbierať od našich obchodných partnerov, keď títo potrebujú našu pomoc na zabezpečenie najlepšej možnej služby vám.

Z vašej verejnej webovej stránky

V niektorých prípadoch zbierame vaše osobné údaje na webových stránkach vašej firmy, keď vám chceme predstaviť alebo ponúknuť naše služby.

Odkazy na iné webové stránky

Táto webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky (napr. Facebook, YouTube), na ktoré sa nevzťahuje toto Oznámenie o ochrane osobných údajov. Upozorňujeme, že neodporúčame iné webové stránky a ich obsah. Odporúčame vám prečítať si zásady ochrany osobných údajov každej navštívenej webovej stránky.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje uchovávame iba po dobu, ktorá je potrebná na účely uvedené v tomto Oznámení o ochrane osobných údajov. To znamená, že doby uchovávania sa môžu líšiť v závislosti od typu údajov a dôvodu ich uchovávania.

Príklady doby uchovávania:

 • Pokiaľ sa neodhlásite z marketingovej akcie, čo môžete urobiť kedykoľvek.
 • Fotografie a svedectvá uchovávame dočasne, ako je opísané v zmluve.
 • Osobné údaje uchovávame do ukončenia procesu zamestnávania alebo do odvolania súhlasu (ak bol udelený na budúce zamestnania).
 • Pre dodržiavanie napr. protikorupčných predpisov údaje uchovávame v súlade so zákonnými povinnosťami.

S kým zdieľame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s vybranými tretími stranami, vrátane:

 • Obchodní partneri, dodávatelia a subdodávatelia, s ktorými spolupracujeme na zabezpečenie najlepších služieb v procese podpory a predaja, vrátane napr. logistických poskytovateľov.
 • Poskytovatelia technológií, ako sú analytické nástroje, technológie sledovania, cielenia a retargetingu, a poskytovatelia vyhľadávacích technológií, ktoré nám pomáhajú pri zlepšovaní a optimalizácii našich platform, ako aj spoločnosti poskytujúce podporu a hosting webových stránok.
 • Reklamní a reklamné siete, ktoré používajú údaje na výber a zobrazovanie relevantných reklám vám a iným, ak ste udili súhlas.
 • Webové stránky sociálnych médií (ako sú Facebook, Instagram a Google), ak je spracovanie osobných údajov nevyhnutné pre marketingové účely a na základe vášho súhlasu.
 • S inými stranami, aby sme zabezpečili bezpečnosť a ochranu našich zákazníkov, chránili naše práva a majetok, dodržiavali právne postupy alebo v iných prípadoch, keď veríme v dobrej viere, že je to zákonne požadované.

Prenos do tretích krajín

V niektorých prípadoch môžeme osobné údaje poskytnúť spoločnostiam tzv. tretích krajín, čo sú krajiny mimo Európskeho hospodárskeho priestoru. Ak tak urobíme, zabezpečíme ochranu údajov a prenos iba v prípade, že platí jedno z týchto podmienok:

 • V príslušnej krajine existuje primeraná úroveň ochrany, ktorú určila Európska komisia,
 • Spoločnosť je certifikovaná v súlade s rámcom ochrany údajov EÚ - USA,
 • Používame štandardné zmluvné doložky (modelové zmluvné doložky EÚ), ktoré schválila Európska komisia, a dodatočné opatrenia na reguláciu prenosu údajov.

Bezpečnosť údajov

Bezpečnosť, integrita a dôvernosť vašich osobných údajov sú pre nás kľúčové. Zaviedli sme technické, administratívne a fyzické bezpečnostné opatrenia, ktoré majú za cieľ ochranu vašich osobných údajov pred neoprávneným prístupom, zverejnením, použitím a zmenou. Pravidelne prehodnocujeme naše bezpečnostné postupy, aby sme zohľadnili vhodnejšie nové technológie a metódy. Uvedomujte si však, že napriek našim snahám neexistuje žiadne bezpečnostné opatrenie, ktoré by bolo dokonalé alebo neprávne obídateľné.

Vaše práva týkajúce sa ochrany súkromia

Podľa GDPR vám ako jednotlivcovi, na ktorého sa osobné údaje vzťahujú, poskytuje nasledujúce práva v súvislosti s osobnými údajmi, ktoré o vás uchovávame:

Vaše práva Právna základňa Vysvetlenie
Prístup k vašim údajom Článok 15 nariadenia GDPR Máte právo požadovať informácie o tom, či Taffy & Lilly spracúva osobné údaje o vás a ak áno, máte právo požiadať o kópiu osobných údajov, ktoré sme o vás spracovali.
Požiadavka na opravu Článok 16 nariadenia GDPR Vždy máte právo požiadať o opravu akýkoľvek nesprávnych alebo neúplných osobných údajov, ktoré o vás spracúvame.
Požiadavka na vymazanie Článok 17 nariadenia GDPR Vzhľadom na účel spracovania osobných údajov a v určitých okolnostiach máte právo požiadať o vymazanie vašich údajov pred začatím našej povinnosti ukončiť ich spracovanie.
Požiadavka na obmedzenie spracovania Článok 18 nariadenia GDPR Máte právo požiadať o obmedzenie spracovania, čo znamená, že môžete požiadať, aby Taffy & Lilly v určitých okolnostiach obmedzili používanie vašich osobných údajov.
Prenosnosť údajov Článok 20 nariadenia GDPR Za určitých podmienok máte právo získať osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, vo strojovo čitateľnom formáte.
Právo namietať Článok 21 nariadenia GDPR Ak nie ste spokojní s spôsobom spracovania osobných údajov v spoločnosti Taffy & Lilly, môžete svoje námietky poslať na e-mailovú adresu info@taffylilly.com

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa konkrétnych osobných údajov, ktoré o vás spracúvame alebo uchovávame, alebo ak chcete uplatniť svoje práva, prosím, pošlite e-mail na info@taffylilly.com

Na vašu žiadosť o uplatnenie akéhokoľvek z vašich práv odpovieme do jedného (1) mesiaca, avšak máme právo tento termín predĺžiť o dva (2) mesiace. Ak predĺžime lehotu na odpoveď, budeme vás informovať do jedného mesiaca od vašej žiadosti.

Ak si myslíte, že sme nepodarilo vyriešiť vašu sťažnosť uspokojivo, máte možnosť podať sťažnosť u miestneho úradu pre ochranu osobných údajov. Kontaktné údaje príslušného úradu pre ochranu osobných údajov nájdete na webovej stránke Európskeho výboru pre ochranu osobných údajov: www.edpb.europa.eu.

Zmeny v Oznámení o ochrane osobných údajov Taffy & Lilly

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme občas zmeniť, aby sme ho prispôsobili najnovším technológiám, odvetvovým praktikám alebo regulačným požiadavkám alebo z iných dôvodov. Vždy zverejníme najnovšiu verziu na našich digitálnych platformách. Odporúčame vám pravidelne prečítať si Oznámenie o ochrane osobných údajov.

Toto Oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované: 27-05-2024.